Wat doen we?

De zebra-fabriek houdt zich bezig met advies, training en coaching. We adviseren organisaties rondom duurzame inzetbaarheid en verzuim, ontwikkelen en geven trainingen en coachen teams en individuele mensen.
Al onze trajecten zijn maatwerk, we kijken samen wat er nodig is en ontwikkelen dan een aanpak.

We bieden onder andere de volgende diensten:

>> nieuw – online trainingen

1. Inzetbaarheid
Inzetbaarheid staat voor gezond en met plezier werken, nu en in de toekomst. En het valt als organisatie soms niet mee om dat voor elkaar te krijgen. Veel betrokkenen, veel belangen, veel beren op de weg en er moet ook nog gewoon geld verdiend worden.
Duurzame inzetbaarheid gaat over een gezonde organisatie, letterlijk en figuurlijk.
De enige manier om resultaat te bereiken is door het samen te doen, met alle betrokkenen en aan te sluiten bij de doelstellingen van de organisatie én de medewerkers.

 • Duurzame Inzetbaarheid Scan en advies
 • Training ‘Stormvogels vangen’
 • kaartspel ‘kuddegesprek duurzame inzetbaarheid’
 • Verzuimcoach
 • 2. Opleiding en ontwikkeling
  Jezelf ontwikkelen betekent dat je kennis en ervaring opdoet en daar zelf betekenis aan geeft. Je leert je horizon verleggen en verder te kijken. Leren doe je samen, door elkaar te inspireren, vragen te stellen en de ander in jouw wereld mee te nemen.
  De zebra-fabriek ontwikkelt inspirerende en uitdagende trajecten waarin hoofd, lichaam, hart en ziel aangesproken worden.

 • Zebra-academie
 • Safari
 • Hindernissen en Hulptroepen
 • Coaching
 • 3. Participatie
  Uiteindelijk wil iedereen meedoen in de maatschappij en een bijdrage leveren. Op de bank zitten is voor niemand fijn. Wij kijken samen met onze deelnemers wat iemand wel kan en wil en hoe we dat meteen concreet in de praktijk kunnen inzetten. We werken met mensen die om welke reden dan ook uit het arbeidsproces zijn geraakt. De zebra-fabriek ondersteunt mensen die vooruit willen, maar soms even niet weten hoe dan. We prikkelen, dagen uit, maar houden ook je hand vast als dat nodig is. We zijn er en we blijven zolang dat nodig is. Vanuit gelijkwaardigheid zoeken we samen naar mogelijkheden.

 • Vitaliteit in de buurt
 • Samen aan de slag
 • Houvast
 • Re-integratie trajecten