Training: Zorg voor jezelf

Het belangrijkste kapitaal van je team of organisatie zijn je werknemers. Als zij goed in hun vel zitten, kun je je focus leggen op het behalen van je doelen. Dus wil je goed voor je werknemers zorgen. Toch hebben veel mensen last van stress, ze ervaren de werkdruk als te hoog, zijn de balans kwijt of hebben mentaal last van de almaar durende Corona-crisis. Gevolg: de energie is uit je team en je merkt misschien zelfs dat de verzuim cijfers omhoog gaan.
Daarom bieden wij een training aan die je werknemers leert om goed voor zichzelf te zorgen. Want goed voor jezelf zorgen is het moeilijkste wat er is. Terwijl het juist in deze tijd belangrijk is om aandacht voor je eigen welzijn te hebben. In deze training gaan we aan de slag met inspirerende oefeningen en maakt iedereen een persoonlijk actieplan

Hoe ziet een training er uit?
Persoonlijk welzijn bestaat uit een balans tussen lichaam en geest. Het programma is dan ook vormgegeven rondom de thema’s hoofd, lichaam, hart en ziel. Met interactieve oefeningen en ruimte voor zelfreflectie geven we inzichten in wat je werknemers nodig hebben.
In een intakegesprek inventariseren we wat jullie vraagstelling is en aan de hand daarvan maken we een training op maat. In het algemeen duurt deze training ongeveer 2 x 3 uur. (live, online of hybride). Afhankelijk van jullie wensen zitten de volgende onderdelen vaak in een training:
• Verschillende oefeningen op het gebied van energiebalans, persoonlijke drijfveren en duurzame inzetbaarheid
• Het maken van een persoonlijk actieplan
• Het kiezen van een buddy en daarmee vervolgstappen vastleggen

Doelgroep
Individuele medewerkers en teams.

Resultaat
Na deze training hebben werknemers meer inzicht in wat voor hen belangrijk is en zijn zich bewust van hun eigen vitaliteit en hun verantwoordelijkheid daarin. Ze hebben geleerd om beter voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door de balans tussen werk en privé beter te bewaken en inzien waar grenzen liggen. Met concrete handvatten, een persoonlijk actieplan en een buddy wordt gezorgd dat deelnemers de plannen ook daadwerkelijk uitvoeren. Deze vaardigheden dragen bij aan een betere gezondheid, verminderen gevoelens van stress en verkleinen daardoor de kans op langdurige uitval.

Reacties

“Veel dingen wist ik natuurlijk wel, maar nu heb ik meer inzicht in hoe ik dingen echt anders kan doen.”

“Het was heel fijn om met anderen samen te werken, er was zoveel herkenning.”

Contact
Meer weten? Stuur een mail naar
info@zebra-fabriek.nl of
bel Monique 06-43598968