Stormvogels vangen: duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Veel werkgevers werken aan verzuim door het bestrijden van symptomen maar nemen de oorzaak van verzuim niet weg. Hierdoor blijft de kans op uitval van medewerkers groot en ook de duur van het verzuim is vaak onnodig lang. Leidinggevenden weten niet welke rol zij kunnen of mogen spelen als verzuim optreedt.

Daarnaast is het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor bestaand verzuim, maar vooral ook voor het voorkomen van verzuim. Preventie dus, of nog beter: werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit gaat over gezond zijn en plezier hebben, zowel op het werk als in het privé leven. Nu en in de toekomst.

De uitdaging
Waar gaat het vaak mis bij de begeleiding rondom de inzetbaarheid van werknemers? De meeste organisaties grijpen pas in als iemand al uitgevallen is. Daar komt bij dat er dan ook te veel aandacht voor het verzuim proces is en niet voor de mens. Het heeft onvoldoende prioriteit en de inzetbaarheid van medewerkers is geen gespreksonderwerp bij de werkgever. Doordat het échte en goede gesprek, om veel verschillende redenen, niet wordt gevoerd, worden signalen van bijvoorbeeld werkdruk of privéproblemen niet of te laat (h)erkend en vervolgens worden ook niet de juiste acties ondernomen. Wat het complex maakt is dat er vaak verschillende problemen tegelijkertijd spelen. Kortom: duurzame inzetbaarheid en verzuim zijn complexe onderwerpen.

Training
De training van leidinggevenden moet niet alleen over verzuim gaan, maar ook over een concrete vertaling van duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor de werknemers van jouw onderneming? Hoe kun je zó leiding geven dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hun duurzame inzetbaarheid? Op welke manier voer je deze gesprekken? Wat zijn de signalen die aangeven dat het niet goed gaat en op welke manier grijp je dan in? Hoe ondersteun je medewerkers en help je ze het beste uit zichzelf te halen? Hoe kom je tot een cultuur die gezond is en waarin iedereen het best tot zijn recht komt?

“Stormvogels vangen”
We bieden een training aan rondom het concept ‘stormvogels vangen’, een verhaal dat blijft hangen en dat raakt. Stormvogels vliegen voor de storm uit en zijn het signaal dat er iets staat te gebeuren. Vergelijk het met signalen van iemand die uit gaat vallen of dat er iets niet goed zit in het team of in de organisatie. De neiging is om weg te lopen van de storm, maar als je daadwerkelijk iets wil veranderen, zal je naar de storm toe moeten gaan. In dit verhaal kiezen we een aantal herkenbare elementen om de training aan op te hangen, zodat er samenhang ontstaat en de deelnemers geprikkeld worden om na te denken en om in beweging te komen.

Hoe ziet een training er uit?
In een intakegesprek inventariseren we wat jullie vraagstelling is en aan de hand daarvan maken we een training op maat. In het algemeen bieden we een training van 3 dagdelen (live, online of hybride). Afhankelijk van jullie wensen zitten de volgende onderdelen vaak in een training:
• Preventie/duurzame inzetbaarheid/werkdruk;
• Signalen oppikken en daar naar handelen;
• Gesprekken voeren;
• Het in beweging krijgen van mensen;
• De organisatiecultuur;
• Gedragsverandering en de rol die de leidinggevende daarbij vervult.

Doelgroep:
Leidinggeven en HR professionals

Resultaat
De deelnemers hebben inzicht in hun visie op verzuim. Ze zijn zich bewust van de eigen rol bij vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuimbegeleiding. Door het ervaringsgericht leren krijgen ze zelfvertrouwen op het gebied van effectief gesprekken voeren.

Reacties
“Ontzettend goed om eens ervaringen uit te wisselen met collega’s. Zij lopen tegen precies hetzelfde aan als ik.”

“Confronterende oefeningen: ik zag ineens heel helder wat ik altijd doe”

“Ik vond het allemaal behoorlijk soft geneuzel, maar ik heb het uitgeprobeerd en het werkte wel”

Contact
Meer weten? Stuur een mail naar
info@zebra-fabriek.nl of
bel Monique 06-43598968