Wat is de zebra-fabriek?

De zebra-fabriek is een adviesbureau voor mens en organisatie, gericht op (persoonlijke) groei en ontwikkeling.

Wij geloven in de kracht van ontwikkeling. Organisaties en mensen moeten zich blijven ontwikkelen om vooruit te komen. Verandering hoeft niet groots en ingewikkeld te zijn, maar kan klein beginnen. Er is geen overkoepelend masterplan met bijbehorend budget nodig om tot ontwikkeling te komen. Misschien juist wel niet. Veel belangrijker is het gebruikmaken van de eigen kracht van de mensen binnen een organisatie.

De zebra-fabriek ondersteunt mens en organisatie bij hun groeiproces. Door het organiseren van inspiratiedagen, coaching, training, organisatie-advies en projectleiding. We werken vanuit de visie dat mensen en organisaties alleen groeien als lichaam, hoofd, hart en ziel aangesproken worden. Deze visie staat in al onze activiteiten centraal.

We werken vanuit de volgende uitgangspunten:

– Hoofd, lichaam, hart en ziel worden aangesproken
– Ontwikkeling en groei vanuit de kracht van mensen
– Klein en concreet beginnen, van daaruit uitbouwen
– Mensen inspireren om zelf keuzes te maken

Leave a Reply