Verzuimbegeleiding makkelijk gemaakt

Verzuim is steeds meer een taak van leidinggevenden en dat kan veel stress geven. Verzuimmanagement komt bovenop de vaak toch al drukke werkzaamheden en de Wet Poortwachter is voor veel mensen een ondoorzichtig begrip. Voor leidinggevenden en HR-managers is onduidelijk wat wel of niet mag, wanneer sancties volgen of er wordt opgezien tegen al het papierwerk dat bij een verzuim proces komt kijken. Zowel de manager als de medewerker hebben het gevoel er alleen voor te staan en nemen geen actie. Zonde, want juist een tijdige en effectieve aanpak kan veel helpen bij het beperken van verzuim.

Training
De zebra-fabriek heeft jarenlange ervaring in het trainen van leidinggevenden en HR medewerkers op het gebied van verzuimmanagement. We leren deelnemers hoe ze de regie samen met de medewerker op kunnen pakken. We bespreken wanneer gehandeld moet worden volgens de Wet Poortwachter en welke stappen gezet moeten worden om daaraan te voldoen. Welke hulpbronnen (HR, bedrijfsarts, arbodienst) zijn er en wanneer kun je die inschakelen. Een belangrijk onderdeel is aandacht voor voorkomen van langdurig verzuim, welke rol kun je als leidinggevende én als werknemer daarin spelen?
We doen dit door middel van een combinatie van theoretische kennis, praktische handvatten en het oefenen in gesprekstechnieken samen met een acteur. Maar het allerbelangrijkste is dat we kijken naar de mens achter het verzuim proces, zowel naar de leidinggevenden als naar de werknemers. Want uiteindelijk draait het om de mensen: gezonde werknemers die met plezier werken zijn het grootste kapitaal van je bedrijf.

Hoe ziet een training er uit?
In een intakegesprek inventariseren we wat jullie vraagstelling is en aan de hand daarvan maken we een training op maat. In het algemeen bieden we een training van 2 dagdelen (live, online of hybride). Afhankelijk van jullie wensen zitten de volgende onderdelen vaak in een training:
• Theorie Wet Poortwachter
• Oefening invullen formuleren UWV, bijvoorbeeld plan van aanpak
• Casus
• Gesprekken oefenen met een acteur
• Oefeningen energiebalans en duurzame inzetbaarheid
• Intervisie

Doelgroep
Leidinggevenden en HR professionals

Resultaat
Leidinggevenden weten hoe ze het gesprek met de werknemer aan kunnen gaan met als doel langdurig verzuim zo veel mogelijk te beperken. Ze hebben concreet inzicht in de stappen die gezet moeten worden om aan de Wet Poortwachter te voldoen en weten wat hun eigen verantwoordelijkheid is en welke hulp ze in kunnen schakelen.

Reacties
“Ik heb al heel wat trainingen in mijn leven gehad maar van deze heb ik echt iets geleerd. Vooral over mijzelf en wat ik nu kan doen.”

“Ik had echt zo ontzettend geen zin in deze training.. Maar uiteindelijk was het heel nuttig en zelfs eigenlijk heel leuk”

Contact
Meer weten? Stuur een mail naar
info@zebra-fabriek.nl of
bel Monique 06-43598968