Vitaliteit in de Buurt

Wat is het?
Vitaliteit in de Buurt (VIB) is een vitaliteitsprogramma voor klanten en uitkeringsgerechtigden van een gemeente. Dit programma zet in op vitaliteit en sociale participatie en richt zich op een drietal doelen:

 • ontmoeten en contacten
 • bijdragen aan en meedoen in de samenleving
 • het maken van gezondere keuzes

Het programma is zo opgebouwd dat deelnemers met verschillende doelen elkaar kunnen versterken. Ook is het programma op verschillende manieren in te vullen, gebaseerd op de doelstellingen van de gemeente en de deelnemers.

 

Waarom vitaliteit?
Vitaliteit gaat over energie, motivatie en veerkracht. Jezelf energiek en mentaal fit voelen, motivatie om jezelf doelen te stellen en de moeite te nemen deze te behalen, en veerkracht om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan. Een hogere vitaliteit zal leiden tot een hogere maatschappelijke participatie, zowel sociaal als in werk. Dat zorgt uiteindelijk weer voor een betere balans tussen maatschappelijke kosten en baten, in de zorg en de sociale zekerheid (bron: TNO Vita 16).

De zebra-fabriek heeft VIB ontwikkeld als een integraal programma om de sociale en maatschappelijke participatie van inwoners van een gemeente te verbeteren. VIB gaat uit van de vier pijlers die de zebra-fabriek in al haar activiteiten toepast: lichaam, hoofd, hart en ziel.

Onderdelen die in dit programma aan bod komen zijn voeding & gedrag (o.a. een supermarktsafari, weet wat je eet, voeding & energie), lichaamswerk (leren luisteren naar je lichaam, hoe maak je contact met jezelf en de ander, zelfvertrouwen), bewustwording van je eigen kwaliteiten en wat je mogelijkheden zijn (middels groeps- en individuele oefeningen), contacten aangaan in je buurt (o.a. middels een buurtopdracht en kennismaking met activiteiten en vrijwilligerswerk in je buurt) en werken aan je persoonlijke ontwikkeling, groei en veerkracht (doelen stellen, uitdagingen formuleren en elkaar daarin helpen).


Combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coaching

Om een optimaal resultaat te behalen bestaat dit unieke programma uit groepsbijeenkomsten en individuele coaching. Deelnemers werken met hun eigen coach aan hun persoonlijke doelstellingen. De groepsbijeenkomsten zijn interactief en hierin worden verschillende werkvormen toegepast. De ervaring leert dat deelnemers elkaar motiveren en steunen. Vaak is de groepssfeer en dynamiek een belangrijke stimulans voor de deelnemers en een duurzaam resultaat van dit programma.

Resultaten
Een pilotgroep in de gemeente Buren heeft in 2014 het programma VIB doorlopen en dit heeft prachtige resultaten opgeleverd. Nog steeds voeren we VIB uit voor de gemeente Buren en momenteel ook voor de gemeente Neder Betuwe. Op basis van onze ervaring kunnen we de volgende resultaten benoemen:

 • Inzicht in de relatie tussen voeding en energie (vitaliteit)
 • Het maken van gezondere keuzes op het gebied van voeding
 • Het belang inzien van beweging en dit (meer) oppakken
 • Meer en verbeterde sociale contacten
 • Erkennen en gebruik maken van eigen kracht en kwaliteiten
 • Positievere levenshouding
 • Activering: (meer) naar buiten te treden (letterlijk en figuurlijk)
 • Starten met vrijwilligerswerk, actief worden in de buurt, solliciteren

Lees hier het enthousiaste verhaal van de deelnemers in het krantenartikel dat 11 november 2014 in De Gelderlander is verschenen.

Interesse in Vitaliteit in de Buurt?

Ook voor jouw organisatie of doelgroep hebben wij een passend programma! Voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek kun je contact opnemen met Danielle Biemans (danielle@zebra-fabriek.nl).

Leave a Reply