Pauline Miedema


De kracht van Pauline zit in het verbinden van mensen, het kunnen luisteren zonder te oordelen en het geven van ruimte aan mensen om zichzelf te zijn (of te worden). Verder kan Pauline vanuit haar achtergrond als projectleider en communicatieadviseur goed analyseren en structureren en moeilijke dingen makkelijk maken. Haar grootste drijfveer is het ondersteunen van mensen om keuzes te maken en om te durven groeien. Het mooiste compliment voor Pauline is het vertrouwen dat mensen haar geven en het zien dat mensen daadwerkelijk verder komen.

Na haar studie Sociaal Wetenschappelijke Informatica en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam startte Pauline haar loopbaan als Rijkstrainee. Tijdens dit traject werkte ze als adviseur voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Na het traineeship werkte Pauline als projectmanager en managementadviseur bij de rijksoverheid, bij de ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU). Daar managede zij grote ICT-projecten waarbij de samenwerking tussen organisaties centraal stond. Daarnaast hield ze zich bezig met leiderschapsontwikkeling binnen het managementteam.

Vervolgens maakte ze de overstap naar een arbodienst, waar ze werkte als projectmanager. Onderwerpen waar Pauline zich mee bezig heeft gehouden zijn: organisatieontwikkeling, implementatie van dienstverlening bij nieuwe klanten en automatisering.

De volgende stap was het opzetten van haar eigen adviesbureau voor mens en organisatie; de zebra-fabriek. De visie van een holistische aanpak (lichaam, hoofd, hart en ziel) staat hierbij centraal. Daarnaast volgde Pauline de post doctorale opleiding voor Arbeids- en organisatiedeskundige bij de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen die ze in september 2013 afrondde.

Het doel dat Pauline met de zebra-fabriek voor ogen heeft is het prikkelen van mensen om ‘de zebra in zichzelf te vinden’.

contact: pauline@zebra-fabriek.nl

Leave a Reply