Bijeenkomst Vitaliteit in de Buurt

Bijeenkomst voor gemeenten -16 april 15:00-17:30

Waarom Vitaliteit in de Buurt en participatie?
De gemeente krijgt een centrale rol in de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen en vindt participatie bij voorkeur plaats via werk. De zebra-fabriek richt zich op een groep inwoners die de potentie hebben om meer maatschappelijke te participeren en maakt daarbij een combinatie met vitaliteit.

Vitaliteit wil zeggen dat je mentaal en lichamelijk fit bent. Of in ieder geval daarmee aan de slag gaat. De zebra-fabriek heeft een vitaliteitsprogramma ontwikkeld voor inwoners van gemeenten dat uitgaat van de vier pijlers: lichaam, hoofd, hart en ziel. Dat programma heet Vitaliteit in de Buurt (VIB). Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele coachtgesprekken en beslaat maximaal zes maanden. Onderdelen die in dit programma aan bod komen zijn: voeding & gedrag, lichaamswerk (leren luisteren naar je lichaam en leren voelen), participatie in de buurt, bewustwording van je eigen kwaliteiten en werken aan je eigen veerkracht. Wij denken dat vitaliteit een voorwaarde is om te participeren in de samenleving.

>> Lees hier meer over Vitaliteit in de Buurt >>

Samen werken aan participatie
De zebra-fabriek werkt graag samen en wil in co-productie met gemeenten VIB neerzetten. Het lijkt ons inspirerend elkaar te ontmoeten en om een mogelijke eerste stap te zetten. Ook bieden wij gemeenten zo de gelegenheid om onderling hun best practices uit te wisselen. Omdat een en ander plaats vindt in het kader van de participatiewet en deze sinds januari 2015 geïntroduceerd is, zijn vele zaken (zoals o.a. de financiering) nog diffuus voor gemeenten. Wij nodigen jullie hierbij uit om te brainstormen, van elkaar te leren en met ons te sparren.

Wanneer?
16 april 15:00-17:30

Voor wie?
(Gemeente)ambtenaren die zich bezig houden met participatie, sociale zaken of volksgezondheid

Het programma:
• Introductie van de zebra-fabriek over vitaliteit (hoofd, lichaam, hart en ziel)
• Praktijk casus: de gemeente Buren en GGD Midden-Nederland
• Brainstormsessie en uitwisseling met collega’s van gemeenten: Hoe gaan we om met de participatiewet en de doelen van het participatiewiel?
• Borrel

Locatie:
de zebra-fabriek
Gildetrom 4, Veenendaal

Aanmelden:

Naam: *
Gemeente *
Functie *
E-mail *
Aanmelding: *

Leave a Reply