Danielle Biemans

Danielle Biemans heeft haar studie Bestuurs-& Organisatiewetenschappen gevolgd en afgerond aan de Universiteit van Nijmegen. Zij heeft daarna gewerkt als beleidsmedewerker en in verschillende consulentfuncties. Danielle heeft veel werkervaring in het sociaal- maatschappelijke werkveld, zoals bijvoorbeeld Centra voor Werk & Inkomen, gemeentelijke sociale diensten, re-integratiebureaus en een grote wooncorporatie. Werken voor en met mensen in een begeleidende rol was altijd een rode draad door haar werk.

In 2011 is Danielle begonnen met een professionele coachopleiding aan de Coaching Academy International te Naarden en koos daarmee bewust voor andere focus in haar loopbaan. Coaching is Danielle haar passie. Een bijdrage mogen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen is haar drijfveer. Danielle werkt altijd vanuit een coachende basishouding: een open en vragende houding gebaseerd op de vrijheid, eigenheid en verantwoordelijkheid van de klant zelf. Danielle werkt vanuit oprechte interesse in wat mensen beweegt. Op vriendelijke maar wel vasthoudende wijze begeleidt ze mensen in hun eigen leerproces en het vinden van antwoorden op de coachvragen die zij hebben. Danielle weet als geen ander de juiste vragen te stellen op het juiste moment.

In 2012 heeft Danielle haar bedrijf Danielle Biemans Coaching & Advies opgericht en zich met overtuiging aangesloten bij de zebra-fabriek. De visie en de waarden van de zebra-fabriek passen helemaal in de aanpak van Danielle.

De samenwerking met de zebra-fabriek heeft al geleid tot mooie gezamenlijke projecten op het gebied van vitaliteit en talentmanagement. Danielle begeleidt trainingen en workshops voor medewerkers van bedrijven, heeft voor gemeenten het programma Vitaliteit in de Buurt mede-ontwikkeld en uitgevoerd en werkt als coach aan individuele trajecten van deelnemers aan deze programma’s. Danielle is trots op de aandacht die de zebra-fabriek heeft voor gemeentelijke vraagstukken op het gebied van participatie van inwoners met een lagere sociale en economische status. Want iedereen mag meedoen bij en met de zebra-fabriek. En het is waardevol als ook mensen zonder baan of met een minimum-inkomen toegang krijgen tot coaching en training. Dit is iets waar Danielle zich voor wil inzetten.

contact: danielle@zebra-fabriek.nl