Kaartspel: kuddegesprek duurzame inzetbaarheid

Een belangrijke vraag bij duurzame inzetbaarheid is ‘wat heb jij nodig om inzetbaar te zijn en te blijven?’ en dit is precies de vraag waar bijna niemand ooit een antwoord op heeft. Niet echt een goede opener voor een gesprek dus. We hebben een kaartspel ontwikkeld waarmee teams/medewerkers/managers dat gesprek wél kunnen voeren, maar dan op hun eigen manier: kuddegesprek duurzame inzetbaarheid.

Het spel is simpel en biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren het gesprek met elkaar aan te gaan. Het zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat mensen zelf betekenis kunnen geven aan het begrip duurzame inzetbaarheid. Je hebt minimaal 2 mensen nodig voor een kuddegesprek en het maximum ligt rond de 12.

Het spel kan aangevuld worden met thema’s die specifiek zijn voor een organisatie, denk bijvoorbeeld aan ‘zelfsturende teams’, ‘veiligheid’ of ‘een reorganisatie’.

Het doel is om mensen zelf aan het denken te zetten over hun eigen toekomst. Daarnaast levert een kuddegesprek waardevolle informatie voor de organisatie over welke thema’s leven en wat mensen nodig denken te hebben om hun inzetbaarheid te verbeteren. Het is een inspirerende manier om met elkaar van gedachten te wisselen.
Eventueel kan het spel gecombineerd worden met het maken van een persoonlijk actieplan of het kan als input dienen voor beleid rondom duurzame inzetbaarheid. En niet onbelangrijk: het is een leuke en effectieve manier om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Meer weten? Neem contact op met pauline@zebra-fabriek.nl