Training: Stormvogels vangen

Veel werkgevers werken aan verzuim door het plakken van pleisters. Hiermee nemen ze de oorzaak niet weg en blijft de kans op uitval van de medewerker groot. Daarnaast is het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor bestaand verzuim, maar vooral om verzuim te voorkomen. Preventie dus, of nog beter: werken aan de inzetbaarheid van medewerkers. Nu en in de toekomst. Dit gaat over gezond zijn en plezier hebben, zowel op het werk als privé.

Als je goed kijkt naar verzuim zijn er veel verschillende oorzaken te onderscheiden. Het werkt dus niet om één training te geven over verzuim die gaat over wettelijke plichten met daarbij een paar gesprekstechnieken aanbieden aan leidinggevenden. Dat is geen wondermiddel dat alles oplost.

Waar gaat het dan wel vaak mis met bij organisaties en de begeleiding rondom de inzetbaarheid van haar personeel? De meeste organisaties grijpen pas in als iemand al uitgevallen is. Daar komt bij dat er dan ook te veel aandacht voor het proces is en niet voor de mens. Het heeft onvoldoende prioriteit en de inzetbaarheid van medewerkers is geen gespreksonderwerp bij de werkgever. Doordat het échte en goede gesprek, om veel verschillende redenen, niet wordt gevoerd, worden signalen van bijvoorbeeld werkdruk of privéproblemen niet of te laat (h)erkend en vervolgens worden ook niet de juiste acties ondernomen. Wat het complex maakt, is dat er vaak verschillende problemen tegelijkertijd spelen.

Kortom: duurzame inzetbaarheid en verzuim zijn complexe onderwerpen. Helpt het trainen van leidinggevenden dan niet? Ja, zeker wel. Leidinggevenden spelen een heel belangrijke rol!

Wat voor soort training is er dan nodig? Een training die aandacht heeft voor:
• Preventie/duurzame inzetbaarheid/werkdruk;
• Signalen oppikken en daar naar handelen;
• Gesprekken voeren;
• Het in beweging krijgen van mensen;
• De organisatiecultuur;
• Gedragsverandering en de rol die de leidinggevende daarbij vervult.

De training van leidinggevenden moet niet alleen over verzuim gaan, maar over een concrete vertaling van duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Hoe kun je zó leiding geven dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hun duurzame inzetbaarheid? Op welke manier voer je deze gesprekken? Wat zijn de signalen die aangeven dat het niet goed gaat en op welke manier grijp je dan in? Hoe ondersteun je medewerkers en help je ze het beste uit zichzelf te halen? Hoe kom je tot een cultuur die gezond is en waarin iedereen het best tot zijn recht komt?

We bieden een training aan rondom het concept ‘stormvogels vangen’, een verhaal dat blijft hangen en dat raakt. Stormvogels vliegen voor de storm uit en zijn het signaal dat er iets staat te gebeuren. Vergelijk het met signalen van iemand die uit gaat vallen of dat er iets niet goed zit in het team of in de organisatie. De neiging is om weg te lopen van de storm, maar als je daadwerkelijk iets wil veranderen, zal je naar de storm toe moeten gaan. In dit verhaal kiezen we een aantal herkenbare elementen om de training aan op te hangen, zodat er samenhang ontstaat en de deelnemers geprikkeld worden om na te denken en om in beweging te komen.