Samen aan de slag

Wat is het?
Samen aan de Slag (SAS) is een programma met dezelfde basis als Vitaliteit in de Buurt. Echter werkt SAS met de deelnemers gericht toe naar een betaalde of onbetaalde werkplek. SAS zet daarmee in op sociale en maatschappelijke participatie en richt zich op de doelen:
Persoonlijke profilering
Meedoen en samendoen in de maatschappij
Toewerken naar een werkervaringspek, vrijwilligersplek of een betaalde baan

Er wordt in een groep samengewerkt aan opdrachten en aan een individueel persoonlijk profiel. De combinatie van groepstraining, individuele begeleiding en een goede samenwerking met werkgevers en opdrachtgever (een gemeente) maakt dat dit programma stevig staat.

Het programma is op verschillende manieren in te vullen, altijd op maat, gebaseerd op de doelstellingen en het werkgeversnetwerk van de gemeente en het niveau van de deelnemers.

Onderdelen van het programma
In een aantal bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun persoonlijk profiel door inzicht te krijgen in hun waarden, kwaliteiten en competenties. Ook wordt feedback gevraagd aan de eigen omgeving om antwoord te kunnen geven op de vraag “hoe zien anderen mij?”. Dit zijn allemaal zaken die vaak aan bod komen in een sollicitatiegesprek en ook is het voor de deelnemers zelf goed te weten wat zij kunnen, willen en waar zij voor staan. De zebra-fabriek zorgt dat dit alles “zebra-stijl” wordt aangepakt, dus met inzet van lichaam, hoofd, hart en ziel en met persoonlijke aandacht en coaching voor iedereen. In het programma SAS net als bij VIB enkele workshops Lichaamswerk ingebouwd (jezelf zijn, zelfvertrouwen, je plek en ruimte durven innemen). Verder wordt er geoefend met werkgeversgesprekken en hoe je je (anders) kan verhouden tot collega’s.

Eventueel worden de deelnemers aan het einde van het programma “warm” overgedragen aan bijvoorbeeld een re-integratiecoach van de gemeente. Maar het kan ook zo zijn dat (job)coaches van de zebra-fabriek de deelnemers verder begeleiden naar of op hun werkplek.

Zodra de deelnemers op een werkplek gestart zijn, verzorgt de zebra-fabriek met het programma SAS nog twee intervisie-bijeenkomsten zodat de deelnemers hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen helpen.