Houvast

Wat is het
Ons programma Houvast is vooral gericht op financiële gezondheid en grip op de eigen situatie van de deelnemers.

Financiële problemen en schulden zorgen ervoor dat mensen buiten de maatschappij komen te staan. Vanuit schaamte en machteloosheid sluiten ze zichzelf op in hun eigen wereld met alle problemen van dien. Er ontstaat een neerwaartse spiraal waar mensen vaak niet meer uit komen. Het programma Houvast werkt pro-actief: niet alleen ingrijpen en ondersteunen als de financiële situatie al uit de hand is gelopen, maar liever eerder. Hiervoor wordt gekeken naar een multidisciplinaire aanpak waarbij wordt aangesloten op bestaand beleid en bestaande initiatieven van een gemeente en deze samenbrengen tot een effectieve aanpak.

Mentale en financiële gezondheid staat in het programma Houvast centraal, maar gaan ook hand in hand met mentale gezondheid en participatie (meedoen aan en in de samenleving, sociale contacten en het hebben van werk). Dus Houvast heeft zeker ook raakvlakken met Vitaliteit in de Buurt en Samen aan de Slag en bevat elementen van deze programma’s.

Doelstellingen
Houvast biedt houvast voor de deelnemers: grip op de financiën en weer controle over wat er in je leven gebeurt. Onze visie: Houvast is slechts een onderdeel van een totaalprogramma, dat door de gemeente en andere partners wordt ingevuld.
De doelstellingen van Houvast zijn:

• Bewustwording – Wat is mijn (financiële) situatie, wat zijn mijn mogelijkheden, wat zijn mijn keuzes, wat is mijn perspectief?
• Houvast – Persoonlijke doelen stellen, een plan maken (in samenwerking met hulpverleners en andere partners)
• Meedoen – Weer actiever meedoen in de samenleving, met een positievere levenshouding
• Vertrouwen- Geloven in eigen kunnen, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
• Samen – Niet in je eentje aanmodderen maar steun vinden bij de groep, nieuwe relaties opbouwen

Het programma is op verschillende manieren in te vullen, altijd op maat, gebaseerd op de doelstellingen en het schuldhulpverleningsnetwerk van de gemeente en de situaties van de deelnemers.